Aby efektywnie zarządzać posiadanymi pieniędzmi i korzystać z najnowocześniejszych narzędzi finansowych oferujemy klientom:

 • rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy /dla osób fizycznych/,
 • rachunek bieżący /dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, rolników, osób prawnych/,  

Rozwiązanie to dopasowujemy do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

Inne korzyści to:

 • swobodny i nieograniczony dostęp do zgromadzonych środków pieniężnych, m.in. poprzez placówki Banku i sieć bezprowizyjnych bankomatów;
 • zgromadzone na rachunku środki są atrakcyjnie oprocentowane;
 • przeprowadzanie rozliczeń bezgotówkowych z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi;
 • możliwość skorzystania z kredytu.

Co zrobić, aby założyć rachunek ?

 • Osoby fizyczne - proszone są do Banku z dowodem osobistym.
 • Pozostałe podmioty zapraszamy do Banku wraz z stosownymi dla danego rachunku dokumentami:
  • rolnik /nakaz płatniczy, dowód osobisty, NIP/,
  • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą /aktualny wpis do działalności gospodarczej, NIP, REGON, dowód osobisty, pieczątka/
  • osoba prawna /dokumenty stwierdzające utworzenie osoby prawnej - wyciąg z KRS, statut, nominacje osób, pieczątka, dowód osobisty, NIP, w zależności od charakteru osoby prawnej/.

GWARANTUJEMY OTWARCIE KONTA W KILKA MINUT !

Polityka cookies

© 2014-2021 Bank Spółdzielczy w Siedlcu